Правила поведінки здобувача освіти

Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту» учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі освіти мають право на:

- навчання упродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;

 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

 • використовувати петарди;

 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

 • псувати державне, громадське та особисте майно.

Загальні правила поведінки

 • Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

 • Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути.

 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

 • Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з школи та її території в урочний час.

 • У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

 • Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

 • Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я школи.

 • Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

 • До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

 • Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи.

 • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

 • Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках.

 • Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

 • На першу вимогу вчителя слід надати щоденник.

 • Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.

 • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального захисту.

Поведінка на уроках

 • Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.

 • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

 • Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.

 • Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

 • Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

 • Учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

Поведінка учнів на перервах

 • Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу;

- реагувати на зауваження чергового вчителя.

 • Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

 • Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

 • Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор.

 • Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

 • У школі категорично забороняється тютюнопаління.

 • Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

 • На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Поведінка учнів в їдальні

 • Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

 • Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

 • Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.

 • Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

 • Учні прибирають стіл після вживання їжі.

 • Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

 • Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

 • Забороняється виносити їжу з їдальні.

Поведінка учнів у бібліотеці

 • Не дозволяється користуватися мобільними телефонами.

 • Слід дотримуватися тиші.

 • Олівці, ручки, лінійки використовувати в бібліотеці за призначенням. Не дозволяється підносити їх близько до очей, засовувати до носа чи вуха, розмахувати перед обличчям інших учнів-читачів.

 • Під час відвідування шкільної бібліотеки забороняється бігати по бібліотеці, штовхатися поблизу вікон, шаф та стелажів, кидатися будь-якими предметами, битися чи порушувати тишу і порядок якимось іншим способом.

 • Під час знаходження в бібліотеці не вживайте їжу.

 • Залишити зайві речі в класній кімнаті.

 • Дотримуйтесь культури спілкування у бібліотеці, при роботі в читальній залі, з документами, матеріалами.

 • Учням забороняється знаходитись в бібліотеці у відсутності чи без дозволу бібліотекаря.

 • Дбайливо ставитися до друкованих видань (не рвати, не м'яти і не робити поміток).

 • Повертати літературу у встановлені терміни.

 • Не виносити книги з бібліотеки без відмітки в читацькому формулярі.

 • Уважно переглядати екземпляр на наявність дефектів перед тим, як віднести додому. У разі виявлення слідів псування повідомити бібліотекаря.

 • Не переставляти книги з одного місця на інше.

 • Якщо екземпляр загублений, потрібно придбати рівноцінне видання і здати в бібліотеку, пояснивши ситуацію.

Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів

 • У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає дресс-коду закладу.

 • Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.

 • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

 • Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

 • На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

 • На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій розсуд (дотримуючись морально-етичних норм).

Правила поведінки учнів під час екскурсії

 • Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

 • Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

 • В разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

 • Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

 • Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

Обов’язки чергового по класу

 • Чергові призначаються відповідно до графіка чергування по класу.

 • Черговий учень здає і приймає клас.

 • Чергові допомагають вчителю підготувати клас для наступного уроку, роблять посильне прибирання класної кімнати.

 • Під час перерви черговий учень (учні) провітрюють клас, допомагають вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздають зошити на прохання вчителя.

 • Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня (протирають пил з меблів, поливають квіти тощо).