Організація освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» 2021/2022 навчальний рік розпочинається у школі 1 вересня 2021 і закінчується не пізніше 1 липня 2022 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

    • І семестр - з 1 вересня до 24 грудня,

    • ІІ семестр - з 10 січня до 3 червня.

Термін канікул:

- осінні канікули: з 27 жовтня до 01 листопада 2021 року включно;

- зимові канікули: з 25 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року включно;

- весняні канікули: з 26 березня до 04 квітня 2022 року включно.

Закінчується 2021/2022 навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3-11 класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класів проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, навчальним закладом встановлюється 5-денний навчальний тиждень.

Тривалість уроків - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом освіти та територіальними установами Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Крім обов'язкових навчальних занять, в школі проводяться також індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи.