Українська мова

ЗНО 2022

Программа з української мови за посиланням https://testportal.gov.ua/programe/, з української мови та літератури https://testportal.gov.ua/programelit/


26 травня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, мають вибрати українську мову і літературу як обов’язковий предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин: «Українська мова» (33 завдання), «Українська література» (24 завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Вони отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань № 1–33 частини 1 і завдання № 58 частини 3.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.

Змінено перелік творів на ЗНО з української літератури на 2020 рік

Новою програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури змінено перелік творів, що є обов'язковими для текстуального вивчення учасниками зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

З переліку творів, що був чинним протягом останніх років, виключено 14 та додано 11 творів української літератури.

Зокрема до програми ЗНО додано твори:

З програми ЗНО виключено твори:

Нагадаємо, діюча програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури затверджена наказом Міністерства освіти і науки № 696 від 26 червня 2018 року

Визначено результати ЗНО з української мови і літератури

Українським центром оцінювання якості освіти оголошені результати зовнішнього оцінювання з української мови і літератури, проведення якого відбулось 23 травня 2019 року.

Зміст сертифікаційної роботи ЗНО був визначений на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Тест з української мови і літератури містив 58 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 104 тестових бали.

Мовний блок тесту, виконання завдань якого буде зараховано як державна підсумкова атестація з української мови, містив 34 завдання, за правильне виконання яких можна було отримати 68 тестових балів.

Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів.

Пороговий бал «склав/не склав» тесту ЗНО з української мови та літератури встановлений на рівні 23 тестових балів.

Адаптивний поріг «склав/не склав» для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами встановлений на рівні 14 тестових балів.

В основу визначення рейтингу кожного абітурієнта покладені його результати, обраховані на основі загальної суми тестових балів. Результати тестування будуть вказані в інформаційних картках до сертифікатів ЗНО, що кожен учасник зможе роздрукувати з власної інформаційної сторінки.

Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів. Отриманий результат тестування учасники ЗНО зможуть використовувати під час вступної кампанії до закладів вищої освіти.

Оскільки результати зовнішнього оцінювання з української мови і літератури будуть враховані як державна підсумкова атестація за шкільний курс з української мови, Українським центром оцінювання якості освіти складено та затверджено окрему таблицю переведення тестових балів у шкалу 1-12 балів.

Учасники тестування поточного року зможуть ознайомитись зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 17 червня.

Також, у випадку сумнівів щодо об’єктивності визначених результатів, учасник тестування має право подати апеляційну заяву, надіславши її поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти протягом 5 календарних днів з моменту оголошення результатів тестування.

Таблиця переведення тестових балів з української мови і літератури у 200-бальну шкалу:

Таблиця переведення тестових балів з української мови у шкалу 1-12 балів:

Твори з української літератури на ЗНО 2019 року

Перелік творів з української літератури, що є обов'язковими для текстуального вивчення учасниками зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Зазначений перелік визначений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури.

Подані у переліку твори згруповані за хронологічним принципом, починаючи від усної народної творчості та закінчуючи сучасним літературним процесом.

Твори усної народної творчості

Твори давньої української літератури

Твори літератури кінця ХVІІІ - початку ХХ ст.

Твори літератури ХХ ст.

Твори українських письменників – емігрантів

Сучасний літературний процес

  • Учасники ЗНО мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму.

ЗНО - 2019

ЗНО - 2018

ЗНО з української мови і літератури: напередодні тестування

У четвер 24 травня основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року продовжиться обов'язковим для усіх випускників та абітурієнтів тестуванням з української мови і літератури.

Для участі у тестуванні зареєстровано 333 тисячі учасників. Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.

Учасникам ЗНО необхідно обов'язково роздрукувати запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці учасника. Також для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури складається із завдань трьох форм. Загальна кількість завдань тесту – 58, на їх виконання учасникам буде відведено 180 хвилин.

Результат виконання завдань №1-33 частини «Українська мова» та №58 частини «Власне висловлення» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з української мови.

Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши всі завдання №1-33 та №58, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 68 тестовим балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури - 104 бала.

З метою підготовки до тестування учасники ЗНО можуть скористатись наступними матеріалами:

Підготовка до ЗНО: твори з української літератури

Перелік творів з української літератури, що є обов'язковими для текстуального вивчення учасниками зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Зазначений перелік визначений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури.

Подані у переліку твори згруповані за хронологічним принципом, починаючи від усної народної творчості та закінчуючи сучасним літературним процесом.

Твори усної народної творчості

  • «Віють вітри» (пісня Марусі Чурай)

  • «За світ встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай)

  • «Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня)

  • «Чи не той то хміль…» (історична пісня)

  • «Дума про Марусю Богуславку» (народна дума)

  • «Ой летіла стріла» (балада)

Твори давньої української літератури

  • «Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)

  • «Слово про похід Ігорів»

  • «Dе Ііbеrtatе» (Григорій Сковорода)

  • «Всякому місту - звичай і права» (Григорій Сковорода)

  • «Бджола та Шершень» (Григорій Сковорода)

  • афоризми Григорія Сковороди

Твори літератури кінця ХVІІІ - початку ХХ ст.

  • «Енеїда» (Іван Котляревський)

  • «Наталка-Полтавка» (Іван Котляревський)

  • «Маруся»(Григорій Квітка-Основ’яненко)

  • «Катерина» (Тарас Шевченко)

  • «Гайдамаки» (Тарас Шевченко)

  • «Кавказ» (Тарас Шевченко)

  • «Сон (У всякого своя доля...)» (Тарас Шевченко)

  • «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (Тарас Шевченко)

  • «Заповіт» (Тарас Шевченко)

  • «Чорна рада» (Пантелеймон Куліш)

  • «Кайдашева сім'я» (Іван Нечуй-Левицький)

  • «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний)

  • «Мартин Боруля» (Іван Карпенко-Карий)

  • «Гімн» (Іван Франко)

  • «Чого являєшся мені у сні?..» (Іван Франко)

  • «Мойсей»(Іван Франко)

  • «Тіні забутих предків» (Михайло Коцюбинський)

  • «Іntermezzo» (Михайло Коцюбинський)

Твори літератури ХХ ст.

  • «Земля» (Ольга Кобилянська)

  • «Соntra spem spero!» (Леся Українка)

  • «Лісова пісня» (Леся Українка)

  • «Блакитна Панна» (Микола Вороний)

  • «Чари ночі» (Олександр Олесь)

  • «О слово рідне! Орле скутий!..» (Олександр Олесь)

  • «О, панно Інно...» (Павло Тичина)

  • «Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина)

  • «Ви знаєте, як липа шелестить…» (Павло Тичина)

  • «Молюсь і вірю. Вітер грає...» (Максим Рильський)

  • «Київ - традиція» (Микола Зеров)

  • «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий)

  • «Дитинство» (Юрій Яновський)

  • «Любіть Україну!» (Володимир Сосюра)

  • «Місто» (Валер'ян Підмогильний)

  • «Моя автобіографія» (Остап Вишня)

  • «Сом» (Остап Вишня)

  • «Мина Мазайло» (Микола Куліш)

  • «Різдво» (Богдан-Ігор Антонич)

  • «Україна в огні» (Олександр Довженко)

  • «Зачарована Десна» (Олександр Довженко)

  • «Пісня про рушник» (Андрій Малишко)

  • «Ти знаєш, що ти - людина...» (Василь Симоненко)

  • «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко)

  • «Залізний острів» (Олесь Гончар)

  • «Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник)

  • «Як добре те, що смерті не боюсь я» (Василь Стус)

  • «О земле втрачена, явися...» (Василь Стус)

  • «Балада про соняшник» (Іван Драч)

  • «Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна Костенко)

  • «Українське альфреско» (Ліна Костенко)

  • «Маруся Чурай» (Ліна Костенко)

Твори українських письменників – емігрантів

  • «Тигролови» (Іван Багряний)

  • «Стилет чи стилос?» (Євген Маланюк)

Сучасний літературний процес

  • Учасники ЗНО мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму.

Ознайомитись з вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів можна, переглянувши програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

ПРОГРАМА ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2019 року містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з цього навчального предмета, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник навчального закладу в межах визначених тематичних розділів. У блоці “Українська література” наведений перелік літературних творів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання.

Завантажити програму у форматі PDF.

Українська мова і література

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 травня.

Зміст тестів відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінюванню для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».

Програма ЗНО з української мови і літератури

Характеристики сертифікаційних робіт з української мови і літератури.

У характеристиці сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року мають обрати українську мову і літературу як обов’язковий предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

ЗНО з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. Таким учасникам результати тестування з цього предмета зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня 2018 року.

Збірки тестових завдань минулих років