Публічна інформація

Стаття 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145

 

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушеннями зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

·         статут закладу освіти;

·         ліцензії на провадження освітньої діяльності;

·         сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

·         структура та органи управління закладу освіти;

·         кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

·         освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

·         територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

·         ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

·         мова (мови) освітнього процесу;

·         наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

·         матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

·         напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

·         наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання;

·         результати моніторингу якості освіти;

·         річний звіт про діяльність закладу освіти;

·         правила прийому до закладу освіти;

·         умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

·         розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

·         перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціну і порядок надання та оплати;

·         іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законами України.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.                                                                НАКАЗ

від  14.03.19 № 50

Про  вибір  підручників  для учнів 11-го класу

На  виконання наказу  Міністерства  освіти і науки України від  01  листопада 2018 року1190 та №1191 у комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 »  14 березня 2019 року  було проведено педагогічна рада ( протокол №9 від 14.03.19 р. Тема засідання: « Вибір підручників для учнів 11-го класу  ».

Звертаючись за посиланням  ІМЗО вчителі оглянули електронні версії  оригінал-макетів підручників для 11-го класу та здійснили вибір з кожної назви предметів.

   На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити рішення педагогічної  ради про вибір проектів підручників для учнів 11-го класу (протокол засідання № 9 від 14.03.19 р.) таким чином:

п/п

                 Автор

               Назва  предмета

  Примітки

1

Ворон А.А., Солопенко В.А.

«Укр. мова( профільний рівень)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

2

Караман С.О.,  

Горошкіна О.М.

«Укр. мова( профільний рівень)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

3

Слоньовська О.В.,  

Мафтин Н.В.

«Укр. література (профільний рівень)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

4

Борзенко О.І.,Лобусова О.В.

«Укр. література (профільний рівень)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

5

Ковбасенко Ю.І.

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

6

Міляновська Н.Р.

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

7

Кадоб’янська Н.М., Удовиченко  Л.М.

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

8

Ісаева О.О.,Клименко Ж.В.

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

9

Ніколенко О.М.,

 Ковальова  Л.Л.

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

10

Волощук Є.В.

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

11

Власов В.С.,

 Кульчицький С.В.

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

12

Сорочинська Н.М.,

Гісем О.О.

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

13

Гісем О.В.,

Мартинюк О.О.

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

14

Струкевич О.К.,

Дровозюк С.І.

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

15

Даниленко В.М., Смольніцька М.К.

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

16

Хлібовська Г.М.,

Наумчук О.В.

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

17

Полянський П.Б.

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

18

Ладиченко Т.В.

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

19

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

20

Щупак І.Я.

«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

21

Карп’юк О.Д.

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

22

Буренко В.М.

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Аьтернат.

23

Нерсисян М.А.,

 Піроженко А.О.

«Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

24

Мерзляк А.Г.,

Номіровський Д.А.

«Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

25

Бевз Г.П.,Бевз В.Г.

«Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

26

Істер О.С

«Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

27

Нелін Є.П., Долгова О.Є

«Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

28

Задорожний К.М.

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

29

Соболь В.І.

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

30

Андерсон О.А.,

Вихренко М.А.

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

31

Остапченко  Л.І., Балан П.Г.

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

32

Шаламов Р.В.,Каліберда М.С.

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

33

Довгань Г.Д.,Стадник О.Г.

«Географія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

34

Пестушко В.Ю.,Уварова Г.Ш.

«Географія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

35

Гільберг Т.Г.,Савчук І.Г.

«Географія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

36

Кобернік С.Г.,Коваленко Р.Р.

«Географія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

37

Безуглий В.В.,

Лисичарова Г.О.

«Географія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

38

Бар’яхтар В.Г.,

Довгий С.О.,Божинова Ф.Я.

«Фізика( рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.)»підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

39

Григорович О.В.

«Хімія» (рівень стандарту) підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

40

Ярошенко О.Г.

«Хімія» (рівень стандарту) підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

41

Лашевська Г.А.,

Лашевська А.А

«Хімія» (рівень стандарту) підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

42

Савчин М.М.

«Хімія» (рівень стандарту) підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

43

Попель П.П.,Крикля Л.С.

«Хімія» (рівень стандарту) підручник для 11 класу ЗЗСО

Альтернат.

44

Гудима А.А.,Пашко К.О.

«Захист Вітчизни(рівень стандарту, Основи медичних знань)» підручник для 11 класу ЗЗСО

Основний

 

 

 

2.Завідуючій  бібліотекою Прчетич С.В. розмістити затверджений  список електронної версії  оригінал макетів підручників для 11-го класу на ІМЗО «Курс Школа».

                                                                                            Термін: до 24 березня 2019 р.

3.Касьян С.О. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 11-го класу на сайті закладу.

                                                                                            Термін: до 24 березня 2019 р.

4.Контроль за виконанням наданого наказу покласти на заступника  директора з навчально-виховної роботи  Гончарову М.І.

 

 

Директор                                                                                 М.А.Святна

Ознайомлені :                                                                         М.І.Гончарова

                                                                                                  С.О.Касьян

                                                                                                  С.В.Прчетич                                                            НАКАЗ

від  14.03.19 р. № 49

Про  вибір  підручників  дляучнів 6-го класу

На  виконання наказу  Міністерства  освіти і науки України від  01  листопада 2018 року1190 та №1191 у комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 »  ___ березня 2019 року  було проведено педагогічна рада ( протокол № 9 від 14.03.2019р. Тема засідання: «Вибір підручників для учнів 6-го класу  ».

Звертаючись за посиланням  ІМЗО вчителі оглянули електронні версії  оригінал-макетів підручників для 6-го класу та здійснили вибір з кожної назви предметів.

   На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити рішення педагогічної  ради про вибір проектів підручників для учнів 6-го класу (протокол засідання № 9 від 14.03.2019 р.) таким чином:

№ п/п

                 Автор

                  Назва предмета

 Примітки

1

Бандровський О.Г.,

Власов В.С.

«Всесвітня історія. Історія України(інтегрований курс) » підручник для 6 класу закладів загальної  середньої освіти

Основний

2

Щупак І.Я., Піскарьова І.О.

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) » підручник для 6 класу закладів загальної  середньої освіти

Альтерн.

3

Гісем О.В.,Гісем О.О.

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) » підручник для 6 класу закладів загальної  середньої освіти

Альтерн.

4

Мороз П.В.

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) » підручник для 6 класу закладів загальної  середньої освіти

 

Альтерн.

5

Сорочинська Н.М.,

Мартинюк  О.О.

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) » підручник для 6 класу закладів загальної  середньої освіти

Альтерн.

6

Д’ячков С.В.

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) » підручник для 6 класу закладів загальної  середньої освіти

Альтерн.

 

 

 

 

1

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В.

« Інформатика»  підручник для 6-го класу ЗЗСО

Основний

2

Морзе Н.В., Барна О.В.

« Інформатика»  підручник для 6-го класу ЗЗСО

Альтерн.

3

Ривкінд  Й.Я., Лисенко Т.І.

« Інформатика»  підручник для 6-го класу ЗЗСО

Альтерн.

4

Коршунова О.В.,

Завадський І.О.

« Інформатика»  підручник для 6-го класу ЗЗСО

Альтерн.

 

2.Завідуючій  бібліотекою Прчетич С.В. розмістити затверджений список електронної версії  оригінал макетів підручників для 6-го класу на ІМЗО «Курс Школа».

                                                                                            Термін: до 24 березня 2019 р.

3.Касьян С.О. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 6-го класу на сайті закладу.

                                                                                            Термін: до 24 березня 2019 р.

4.Контроль за виконанням наданого наказу покласти на заступника  директора з навчально-виховної роботи Гончарову М.І.

 

Директор                                                                                 М.А.Святна

Ознайомлені :                                                                         М.І.Гончарова

                                                                                                  С.О.Касьян

                                                                                                  С.В.Прчетич

 

 від 04.03.201946 

НАКАЗ

 

Про вибір підручників для

учнів 2-го класу

 

 На виконання  наказу  Міністерства освіти  і науки України   від 01 листопада 2018 року №1190 та № 1191 у комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа    І-ІІІ ступенів  № 64 »  4 березня 2019 року було проведено  педагогічну  раду (протокол № 8 від 04.03.2019 р.). Тема засідання : «Вибір підручників  для другокласників». Звертаючись  за посиланням  ІМЗО вчителі переглянули  електронні  версії  оригінал-макетів підручників для 2-го класу  та здійснили  вибір з кожної  назви предметів.

На підставі вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити рішення педагогічної ради про вибір проектів підручників для учнів 2-го класу (протокол засідання № 8 від 04.03.2019р.) таким чином:

 

№ п/п

              Автор

       Назва предмета

Примітки

1

Кравцова Н.М.,Романова В.М.

«Укр. м. та читання» підручник  для 2-го класу ЗЗСО (у  2-х частинах )

Основний вибір

2

Большакова І.О.,Пристинська М.С.

«Укр.м. та читання » підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах )

Альтернативний вибір

3

Науменко В.О., Мовчун Ф.І.

«Укр.м. та читання » підручник для 2-го класуЗЗСО (у  2-х частинах)

Альтернативний вибір

4

Остапенко Г.С.

«Укр.м . та читання»підручник для 2-го класу ЗЗСО ( у  2-х частинах )

Альтернативний вибір

5

Сапун Г.М.,Придаток О.Д.

«Укр.м. та читання »підручник для 2-го класу ЗЗСО (  у  2-х частинах )

Альтернативний вибір

6

Варзацька Л.О.,(Ч.1),

Чипурко В.П.(Ч.2)

«Укр.м.та читання»  підручник для 2-го класу ЗЗСО (у  2-х частинах )

Альтернативний вибір

 

 

 

 

1

Гісь О.М.,Філяк І.В.

«Математика» підручник  для 2-го класу ЗЗСО

 

Основний вибір

2

Заїка А.М.

«Математика» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

3

Будна Н.О., Бедненко М.В. 

«Математика» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

4

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

«Математика» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

5

Лишенко Г.П.

«Математика» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

6

Бевз В.Г., Васильєва Д.В.

«Математика» підручник для 2-го класу

Альтернативний  вибір

 

 

 

 

1

Рубля Т.Є., Мед І.Л.

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2-го класу ЗЗСО

Основний вибір

2

Калініченко О.В., Аристова Л.С.

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

3

Лобова О.В.

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

4

Масол Л.М., Гайдамака О.В.

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

5

Кондратова  Л.Г.

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

6

Лємешева Н.А.

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний  вибір

 

 

 

 

1

Волощенко О.В.,Козак О.П.

« ЯДС» підручник для 2-го класу ЗЗСО ( у 2-х частинах )

Основний вибір

2

Грущинська І.В.(Ч 1),Барна О.В.(Ч 2)

« ЯДС» підручник для 2-го класу ЗЗСО ( у 2-х частинах

Альтернативний вибір

3

Гнатюк О.В., Антонова  О.П.

« ЯДС» підручник для 2-го класу ЗЗСО ( у 2-х частинах )

Альтернативний вибір

4

Большакова І.О.,Пристінська М.С.

« ЯДС» підручник для 2-го класу ЗЗСО ( у 2-х частинах )

Альтернативний вибір

5

Вашуленко М.С., Ломаковська Г.В.

« ЯДС» підручник для 2-го класу ЗЗСО ( у 2-х частинах )

Альтернативний вибір

6

Гільберг Т.Г.,Тарнавська С.С.

« ЯДС» підручник для 2-го класу ЗЗСО ( у 2-х частинах )

Альтернативний вибір

 

 

 

 

1

Мітчел Х.К.

«Англійська мова» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Основний вибір

2

Герберт Пухта

«Англійська мова» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

3

Карп’юк О.Д.

«Англійська мова» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

4

Будна Т.Б.

«Англійська мова» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

5

Губарєва С.С

«Англійська мова» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір

6

Беляєва Т.Ю.

«Англійська мова» підручник для 2-го класу ЗЗСО

Альтернативний вибір


2.     
Завідуючій бібліотекою Прчетич С.В. розмістити  затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 2-го класу на  ІМЗО «Курс -Школа».

Термін: до 10.03.2019 р. 

3.      Касьян С.О. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 2-го класу на  сайт закладу.

Термін: до 10.03.2019р. 

4.      Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гончарову М.І.

 

Директор                                                                       М.А. Святна

Ознайомлені:                                                                 М.І. Гончарова

                                                                                        С.В. Прчетич

                                                                                         С.О. Касьян

 


УКРАЇНА

Донецька область

Комунальний заклад

 МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  I-IIІ СТУПЕНІВ №64

(ЗОШ №64)

вул.  Пилипа Орлика (Урицького), 92-А, м. Маріуполь, 87554. Тел.:(0629)51-15-34.

е-mail: marschool64@ukr.net


                                                                   ВИТЯГ

 

                                         З рішення педради від  06.09 2018 р. №2

 

Присутні : 29

Відсутні  : 0

                                                                                                             

                                                                     Порядок денний

 

1. Прийняти рішення  про  необхідність  вибору  підручників  чи відсутність потреби в підручниках ,  вибір за якими проводився  у 5-х  та  10-х  класах  раніше.

 

Слухали :   Прчетич С. В. , завідуюча  бібліотекою ,  повідомила  про  відсутність потреби  додаткового   вибора  підручників  5-х  та 10-х класів  у зв’язку з тим ,  що заклад  зробив вибір підручників  для 5-х та 10-х класів   раніше.  Маріупольська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів  № 64 не має  потреби в  підручниках  з  поглибленим вивченням  англійської мови  для 5-го  класу . Польська  мову  не вивчається у 10 –му класі .

 

Голосували :  за- 29

                   проти- 0

       утрималися -0 

 

Ухвалили  :  Потреба у додатковому вибору  електронних версій  оригінал- макетів  підручників для  5-х та 10-х класів  у ЗОШ № 64 відсутня.

  

Голова  педради                                                                                         М.А. Святна

 

Секретар                                                                                                     Н.О. Коваленко

                                     

Школа надає публічну інформацію, керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

Надання публічної інформації адміністрація школи здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:
  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи (зразок);
- Від юридичної особи (зразок);
- Від об’єднань громадян (зразок);
- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса Маріупольської ЗОШ №64 для подання інформаційного запиту:
вул. Пилипа Орлика, 92а, м. Маріуполь, 87554, 
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати "Публічна інформація");

тел. +38 (0629) 51-15-34 

е-mail: marschool64@ukr.net


Comments